woensdag 21 maart 2018
Website voor Humanistiek
Menu

Voorpagina
Abonnement
E-edities
Archief
Colofon
H-University Press
Links
Feedback

RedactieBlog

Nieuwsbrief
SWP Uitgeverij

Externe links openen in een nieuw venster.

In dit nummer

Humanistiek nr. 24, 6e jaargang december 2005

Ten Geleide André Hielkema

Humanisme en religie
De nieuwe commune van Zeno. Over Humanistiek, vriendschap en
wereldburgerschap Henk Manschot
Humanisme en religie.Weerstand en ontzag Herman De Dijn
Humanisme en religie Beate Roessler
Humanisme en religie als normatieve levensvorm Gerrit Manenschijn

Varia
Naar een moderne cultuur van zelfzorg. Over toewijding aan zichzelf, geluk en zin Joep Dohmen
Transparantie over verschuivingen.Een reactie op Adri Smaling in het debat over normatieve professionalisering Judith Metz
Disability, interdependence and community Erik Leipoldt
Het Kan-domein (column) Marja Morskieft

Humanistische geestelijke verzorging
Humanistisch raadswerk met dementerenden opnieuw doordacht. Dat colbertje is van mijn vader…
Hans Bomhof

Terugkeerconferenties; DutchBatt III 1996 - 2005. The war at home: who pacifies the peacekeepers?
Bart Hetebrij
Een brug te ver. Over ‘affe’ theorie en complexe praktijk Judith Leest

Recensies
Mariël Kanne over Het goede leven: over oude en nieuwe waarden (M. van Hees en M. Verkerk (red.))
B.Valkenburg over De gevarieerde samenleving (D. van Houten)
D. van Houten over Wie weet morgen. Over leven met een minimum aan energie (C. van Reeuwijk)
D. van Houten over Inburgering. Mensen, instellingen en lokaal beleid (R.Gowricharn en R. Nolen)
C. van der Weele over Een ander ik.Technologisch ingrijpen in de persoonlijkheid (M. Slob (red.))


Socrates-hoogleraar Anne Ruth Mackor signaleert een toename van protocollen en meetinstrumenten in professies. Zij stelt de vraag naar de verklaring en de wenselijkheid van deze ontwikkeling aan de orde. In algemene termen vraagt zij zich af waarom professionalisering zich voltrekt langs de weg van de invoering van protocollen en meetinstrumenten en gaat vervolgens dieper in op twee specifieke professies: die van geestelijk verzorger en van forensisch gedragskundige. Zij betoogt dat de verklaring voor genoemde ontwikkelingen in de geestelijke verzorging verschilt van die in de forensische gedragskunde en dat de verschillen voortvloeien uit specifieke kenmerken en omstandigheden van beide professies.
Lees verder & discussieer mee

Socrateshoogleraar prof. dr. Bob de Graaff houdt op maandag 3 april zijn oratie: Op de klippen of door de vaargeul? De omgang van de historicus met (genocidaal) slachtofferschap. Lees verder

 
Nieuwe Ouder worden
Op 9 maart vond het congres 'Het Nieuwe Ouder Worden' plaats in Maarssen. Tijdens dit congres werd de nieuwe uitgave van bijzonder hoogleraarJan Baars in de reeks Humanistic University Press overhandigd aan Bram Troost, voorzitter Raad van Bestuur van Woonzorg Nederland.

Meer informatie over dit boek: via de uitgever

Copyright © 2018 SWP Uitgeverij BV Amsterdam