woensdag 21 maart 2018
Website voor Humanistiek
Menu

Voorpagina
Abonnement
E-edities
Archief
Colofon
H-University Press
Links
Feedback

RedactieBlog

Nieuwsbrief
SWP Uitgeverij

Externe links openen in een nieuw venster.

Al sinds de mogelijkheid van orgaandonatie is er een schreeuwend tekort aan donoren. Organen kunnen worden benut van medeburgers die overleden zijn waarbij door een codicil of familietoestemming de weg vrij wordt gemaakt voor het gebruik. De meeste mensen hebben geen codicil in weerwil van kostbare campagnes en familieleden blijken in veel gevallen geen toestemming te verlenen. Het zijn ethische en/of religieuze bezwaren die orgaandonatie in de weg staan.
Lees verder & discussieer mee


Het derde boek van Hein Thijssen: Atheďst, maar niet goddeloos is het resultaat van een persoonlijke zoektocht naar de waarde en houdbaarheid van het monotheďsme. Hein Thijssen weigert de drie monotheďstische stromingen – het jodendom, het christendom en de islam – religies te noemen. Lees verder

Op 24 oktober jl heeft Geert van der Laan zijn oratie uitgesproken 'Maatschappelijk werk als ambacht'.
‘Helpen als ambacht’, heet een bekend boek over maatschappelijk werk uit 1951.
Lees verder

De tweeledige werking van intermediairen voor burgerparticipatie is de titel van het proefschrift waarop Judith Metz 28 september is promoveerd.
Participeren, bijvoorbeeld in vrijwilligerswerk of door lidmaatschap van verenigingen. Lees verder

Het verschenen nummer van het tijdschrift voor Humanistiek is gewijd aan Vrouwen, Feminisme en Fundamentalisme. Wereldwijd wordt momenteel in alle toonaarden over deze issues gedebatteerd. Wij zijn als themaredactie erg verheugd dat we hier een breed spectrum aan visies kunnen presenteren. Veel auteurs gaan zelf expliciet in op de begrippen feminisme en fundamentalisme, omdat dit begrippen zijn die niet vanzelf spreken, maar zelf vaak inzet van discussie zijn. Lees verder

 
Humanist Network News
Humanist Network verzorgt regelmatig Podcasts: audio-uitzendingen die via internet te beluisteren zijn. The theme of this month's podcast is civil liberties and religious discrimination. We hear from a United Nations representative, an attorney, a lobbyist and an activist.
Luister via deze pagina naar de uitzending.
Via de site zijn ook alle uitzendingen van de laatste maanden te beluisteren.

Database publicaties
Via de Universiteit voor Humanistiek is een doorzoekbare database te raadplegen op het terrein van praktische humanistiek. Ga daarvoor naar het UVH Archief

Straf en zorg
In de derde week van januari zal er een debat plaatsvinden tussen Tweede Kamerleden en vertegenwoordigers uit het werkveld over het aanstaande RMO-advies Straf en Zorg: een paar apart. Nadere aankondiging volgt..

Copyright © 2018 SWP Uitgeverij BV Amsterdam