woensdag 21 maart 2018
Website voor Humanistiek
Menu

Voorpagina
Abonnement
E-edities
Archief
Colofon
H-University Press
Links
Feedback

RedactieBlog

Nieuwsbrief
SWP Uitgeverij

Externe links openen in een nieuw venster.13 seotember 2008

Dames en heren, Zoals dat met dit soort lezingen gaat wordt aan degene die de lezing geeft ongeveer een half jaar van tevoren gevraagd naar een “titel”. En met die titel staat dan ook vast waarover de lector een half jaar later moet spreken. Voor wie de toespraak houdt is dat natuurlijk altijd lastig, want je weet een half jaar van tevoren nog niet waar tegen die tijd je belangstelling naar uitgaat. Daarom verzinnen sprekers een “list”. Wat doen zij? Zij geven doorgaans een hele ruime of vage titel op die voldoende ruimte biedt voor variatie op het moment supreme van de lezing zelf.
Dat heb ik ook gedaan. Ik heb als titel van deze lezing opgegeven: “Het Seculier Perspectief”. Dat is een Nederlandse vertaling van een boek waaraan ik werk en dat ik in het Engels wil uitgeven onder de titel “The Secular Outlook”.
Lees verder

Dubbeldik themanummerThema: Homo- en lesborechten zijn mensenrechten

Inhoudsopgave

Ten geleide | Ireen Dubel en Andr Hielkema
Voorwoord | Chris Carter

Deel I Nederland vroeger en nu
Urgentie en strategie van homoseksuele mannen en vrouwen in de eerste helft van de twintigste eeuw | Bert Boelaars
Het L-woord uitspreken | Maggie Tiojakin
Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg | Judith Schuyf
Homoseksualiteit als toetssteen. Islam, christendom en humanisme onderling vergeleken | Rob Tielman
Homo zijn in India | Pramada Menon
Zichtbaarheid | Wilma Ruis
Het is aan beide kanten vechten voor mij. Liever een dubbelleven | Linda Terpstra en Mariette Hermans

Deel II Begripsbepaling
Van alle tijden, in alle culturen | Leontine Bijleveld
Homofobie | Leontine Bijleveld
Zelfportret | Hazel Fonseca Navarro
Lesbische identiteit en seksuele rechten in het Zuiden. Een verkenning | Saskia Wieringa
De emancipatie van transgenders | Thomas Wormgoor
Queering politics, desexualizing the mind | Robert J. Davidson
De wereld verkleind, de homo uitvergroot? | 􀂃 Gert Hekma

Deel III Afrika
Behind the Mask | Bart Luirink
Simon Tsepo Nkoli | Ireen Dubel
Queer Jihad. Een visie vanuit Zuid-Afrika | Scott Kugle
How to be a real gay | Gert Hekma
Vrouwen in same-sex relaties in Afrika | Gertrude Fester
Zelfportret 􀂃 Victor Juliet Mukasa
Homoseksueel in Kameroen: identiteit en vervolging | Peter Geschiere
Urgente doelen voor LGBTI-emancipatie | David Kuria

Deel IV Strategie
Hivos en homo-emancipatie - hoe werkt het? | Monique Doppert
Internationale uitdagingen voor educatie over seksuele diversiteit Peter Dankmeijer
Bishkek, Kirgizi, 8 april 2008. Politie-inval bij Hivos-partner Labrys| Ireen Dubel
De Verklaring van Montreal over LGBT-mensenrechten | Joke Swiebel
De Yogyakarta Principles | Boris Dittrich
LGBT-recht􀂃en op de werkplek. De Britse ervaringen | Peter Purton
Zelfportret | Dd Oetomo
Verenigd door liefde, verbannen door de wet: immigratie en homoseksuele stellen | Martha McDevitt-Pugh
The greenwood in Maurice en Brokeback Mountain. Het droefgeestige afscheid van een hoopgevende metafoor | Andr Hielkema
EU-steun voor LGBT-mensen in buurlanden: is dat (goed) genoeg? | Maxim Anmeghichean en Aija Salo
De tirannie van de meerderheid. Homos in Polen | Wendelmoet Boersema
Zelfportret | Radenka Grubacic
Niet-heteroseksueel ouderschap in Latijns-Amerika | Juan Marco Vaggione
Zelfportret | Jorge Bracamonte Allan
Lees verder


 
In de HUP-serie is een nieuw boek verschenen van de hand van Ton Jorna, te weten "Echte woorden, authenticiteit in de geestelijke begeleiding". Ieder mens kent wel een verlangen naar echt contact om zich echt te kunnen uitspreken en om daarover echte woorden te horen spreken, maar dat laat zich niet zo vanzelfsprekend in praktijk brengen. Mensen lopen rond met schaamte, schuld en eenzaamheid. Ook al zou het een geschenk zijn om over deze ervaringen met een ander in contact te zijn, in eerste instantie vormt die ander daarvoor een obstakel. Een geestelijk begeleider kan dan de veilige betekenisvolle ander zijn die mensen zoeken om hun situatie aan het woord te laten komen op een wijze die hen goed doet. Lees verder

Recent is Horen, verstaan en uitwisselen bevat een aantal teksten over professionele gespreksvoering en relatieopbouw in de hulpverlening. Daarin worden uiteenlopende aspecten belicht, zoals empathie, contact, intimiteit en verbondenheid. Lees verder

Copyright © 2018 SWP Uitgeverij BV Amsterdam