woensdag 21 maart 2018
Website voor Humanistiek
Menu

Voorpagina
Abonnement
E-edities
Archief
Colofon
H-University Press
Links
Feedback

RedactieBlog

Nieuwsbrief
SWP Uitgeverij

Externe links openen in een nieuw venster.


Het nieuwste nummer van TvH is gewijd aan 'Goed ouder worden', vrijwel geheel verzorgd door het gelijknamige onderzoeksproject aan de Universiteit voor Humanistiek (UvH) in Utrecht (www.goedouderworden.nl). De onderzoeksgroep is in maart 2008 van start gegaan en bundelt de wijsgerige, historische, sociologische, psychologische, agogische, organisatiekundige en methodologische expertise van een vijftiental onderzoekers van en rond de UvH. Veelal deden zij op individuele basis al onderzoek naar goed ouder worden, maar nu wordt hun onderzoek in toenemende mate op elkaar betrokken en daardoor verrijkt. Een karakterisering in enkele woorden van waar het in de onderzoeksgroep om draait, is dat ouder worden bestudeerd wordt vanuit de perspectieven van zingeving en humanisering, waarbij de humanistische traditie het kader vormt dat enerzijds het onderzoek inspireert en anderzijds in het onderzoek wordt ge-evalueerd.
Lees verder & discussieer meeWij zijn ons allemaal bewust van de cliche's die veronderstellen dat naarmate mensen ouder worden, ze veelal herkenbare gedragspatronen aannemen zoals toenemende praatgraagheid, vergeetachtigheid of een neiging om aan het verleden terug te denken. Zolang deze gedragspatronen niet als afwijkend worden beschouwd schenken we er weinig aandacht aan. Daarentegen trekt juist afwijkend gedrag dat gebaseerd is op allerlei vormen van dementie veel belangstelling binnen biomedische, geriatrische, neurologische en psychiatrische onderzoeken. Lees verder & discussieer mee

Voor velen bieden kaders zoals godsdiensten en andere levensbeschouwingen geen bevredigend antwoord op hun levensvragen. Wanneer er geen vaste kaders zijn die aanvaard worden en het gevoel geven dat het leven zin heeft, dreigt er een moeilijk te verdragen leegte te ontstaan. Het leven kan dan ervaren worden als doelloos en waardeloos.

Lees verder & discussieer mee

 
Abu Zayd overleden
Nasr Abu-Zayd (1943) overleed op 5 juli 2010 aan de gevolgen van een virusinfectie in een ziekenhuis in Cairo, Egypte. Hij was o.m. hoogleraar bij de Universiteit van Humanistiek in Utrecht. Informatie: boekpagina
In zijn Aforismen over levenswijsheid heeft Arthur Schopenhauer (1788-1860) zich uitvoerig beziggehouden met de menselijke levensloop. Hij laat zien hoe het ouder worden zich voltrekt en hoe men zich er het best tegenover zou kunnen verhouden. Vanuit zijn wilsmetafysica was Schopenhauer onherroepelijk een pessimist: de wereld is een hel. Het leven is een onophoudelijke strijd en als willend wezen kan de mens zich daar helaas niet aan onttrekken. In de Aforismen neemt Schopenhauer geen metafysisch maar een empirisch standpunt in. Gelukkig worden zit er niet in voor de mens, maar hij kan wel proberen om niet ongelukkig te worden. Lees verder & discussieer mee


Bregje woont thuis. Zij is met de auto naar Humanitas Akropolis gereden en bezoekt vandaag haar jongere broer en zijn vrouw die een verjaardagsfeestje geven ter gelegenheid van haar broers tachtigste verjaardag. Zij valt midden in een feestelijke lunch, ontvangt vele zoenen, laat zich zakken op de stoel die ze krijgt aangeboden en maakt kennis met Anna en Clemens.

Lees verder

Copyright © 2018 SWP Uitgeverij BV Amsterdam