woensdag 21 maart 2018
Website voor Humanistiek
Menu

Voorpagina
Abonnement
E-edities
Archief
Colofon
H-University Press
Links
Feedback

RedactieBlog

Nieuwsbrief
SWP Uitgeverij

Externe links openen in een nieuw venster.Annemie Halsema wrote a new book on Luce Irigaray, Belgian philosopher. It offers an interpretation of her work as an ethical and phenomenological endeavor and - building upon that interpretation - considers her thoughts about transcendence and spirituality. Lees verder

Een persoonlijke reflectie
Door Remko Berkhout

Tien jaar geleden trok ik als gepassioneerd vrijwilliger naar het zuiden, vers gerekruteerd uit het bedrijfsleven. Mijn doel van bestemming was Bangladesh, waar ik in rurale gebieden met lokale NGO's aan capaciteitsopbouw zou gaan werken. Ik was 26 en had een beetje verstand van project en verandermanagement, volgens de toenmalige mode in de OS-sector duidelijk het soort kennis dat nodig was voor beschaving en materiele vooruitgang in ontwikkelingslanden.
Tijdens de voorbereidingen stuitte ik op Allan Kaplan's The development of capacity. In dit stuk contrasteert Kaplan 'ontwikkeling als modernisering' en de bijbehorende mechanistische interventiebenaderingen met meer organische concepten van ontwikkeling zoals 'ontwikkeling als proces' en ontwikkeling als 'groeiend bewustzijn'. Bij die benaderingen horen andere, subtielere interventiemethodes, die de rol van externe hulp ook nog eens sterk nuanceren en reduceren.
Lees verder

 
Werken in het sociale domein is niet eenvoudig. Lokale overheden en maatschappelijke organisaties worden aangesproken op hun bijdrage aan het oplossen van tal van sociale vraagstukken. Daarbij wordt veelal een beroep gedaan op de deskundigheid van allerlei maatschappelijke organisaties, waaronder organisaties voor welzijn en maatschappelijke dienstverlening. De beleidsmatige inzet en professionele dienstverlening stuiten vaak op het weerbarstige karakter van het sociale domein.
Lees verder

Syncretisme is een cultureel fenomeen. Mensen die met elkaar in contact komen, beinvloeden elkaar. Ze nemen veel van elkaar over. Dat doen culturen en religies ook. Bewust of onbewust nemen ze dingen van andere culturen over die hen versterken of meer vooruitgang bezorgen. Lang niet altijd geven ze dit toe. Dat doen mensen ook niet. Lees verder

Dit jaar staan u nog een aantal mooie titels te wachten, zoals Waardevolle wetenschap van Hans Alma en Gerty Lensvelt-Mulders en Van bewegen naar bewogenheid van Andries Baart. Lees verder

Copyright © 2018 SWP Uitgeverij BV Amsterdam