woensdag 21 maart 2018
Website voor Humanistiek
Menu

Voorpagina
Abonnement
E-edities
Archief
Colofon
H-University Press
Links
Feedback

RedactieBlog

Nieuwsbrief
SWP Uitgeverij

Externe links openen in een nieuw venster.

In Westerse landen is de levensverwachting dermate gestegen dat veel mensen een relatief lang leven als oudere zullen leiden. De vraag wat goed ouder worden is, krijgt daarom steeds meer aandacht. Het debat hierover is echter nogal eenzijdig. De nadruk ligt vooral op de (economische) positie van ouderen in de samenleving of op biologische processen en lichamelijke veroudering. Dit boek biedt een tegenwicht tegen het dominante beleidsmatige, financiele, biologische en medische discours en stelt andere vragen bij het ouder worden centraal, namelijk morele vragen en zingevingsvragen.


Lees verder


Over kantelmomenten en normatieve complexiteit in het werk van professionalsl

Waarden aan het werk van auteur Tonja van den Ende, komt tegemoet aan de behoefte van professionals om normen en waarden in de beroepspraktijk te verenigen.
Lees verderDe nieuwe uitgave 46 van Tijdschrift voor humanistiek is verschenen
In deze editie komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:

 • In memoriam: Ilja Maso;
 • Geestelijke Weerbaarheid en Humanisme: een nieuw onderzoeksproject;
 • Interview met hoogleraar militaire ethiek Desiree Verweij;
 • Onderzoek: De vooroorlogse weg van Jaap van Praag naar het humanisme;
 • 150 jaar vrijdenkersbeweging en Max Havelaar

 • Kijk hier voor de complete inhoudsopgave van dit nummer.

  In Ilja Maso verliest de Universiteit voor Humanistiek een van haar hoogleraren van het eerste uur. Hij heeft vanaf 1989 tot 2008 aan de UvH gewerkt als hoogleraar Wetenschapsfilosofie, Methodologie en Onderzoeksleer. Lees verder

   
  Karen Vintgesi

  En wat heb ik hieraan om het PVV-populisme te verklaren? Bij alle colleges die ik de afgelopen maanden gaf over politieke filosofie werd mij deze vraag gesteld door een van de betere studenten die met een eigen agenda studeert. Een terechte vraag, want bij alle stromingen die aan bod kwamen, zoals liberalisme, communitarisme, republikanisme en socialisme, heeft de PVV iets van haar gading gevonden. Waar populisme in algemene zin gangbaar wordt gedefinieerd als 1.claim te spreken namens het volk (Latijns: populus), 2. charismatisch leiderschap, 3. zich afzetten tegen het politieke establishment, en 4. beroep op de eenheid van de natie, kunnen we het Nederlandse PVVpopulisme van Geert Wilders wat specifieker analyseren aan de hand van de bovengenoemde stromingen.
  Lees verder

  dr Piet Winkelaar

  Mensen die met elkaar in contact komen, beinvloeden elkaar. Ze nemen veel van elkaar over. Dat doen culturen en religies ook. Bewust of onbewust nemen ze uitvindingen, verhalen en gebruiken over, vinden er versmeltingen plaats die hen versterken of meer vooruitgang bezorgen. Dit noemt men syncretisme. Het is zo oud als de wereld. Onderlinge beinvloeding en versmeltingen zijn er altijd al geweest. Maar die te onderkennen vraagt vaak openheid en verdraagzaamheid. Veel mensen willen daar niks van weten, want het tast de eigenheid van hun cultuur, hun land, godsdienst en volk aan. Meer aandacht voor syncretisme prikt deze opgeblazen ballonnen door. Lees verder

  Copyright © 2018 SWP Uitgeverij BV Amsterdam